ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

      

Ця політика конфіденційності та захисту персональних даних, надалі політика, розроблена фізичною особою-підприємцем Бережним Валентином Анатолійовичем, надалі підприємець, відповідно до чинного законодавства України для її використання в процесі здійснення підприємницької діяльності і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття даних та відомостей, які є персональними даними або конфіденційною інформацією про користувача веб-сайту www.vitaworld.com.ua, надалі веб-сайт.

Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією політикою, щоб зрозуміти принципи обробки персональних даних користувачів.

 

 • В цій політиці конфіденційності та захисту персональних даних встановлено порядок здійснення  підприємцем обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, мета використання таких персональних даних, взаємодія підприємця з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних,   а також контактна інформація для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, що можуть виникнути в користувача щодо захисту персональних даних.
 • Під обробкою персональних даних розуміються  будь-які дії з персональними даними, в т.ч., але не виключно: збір, систематизація, доступ, надання, розповсюдження, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання даних підприємцем.
 • Ця політика охоплює діяльність підприємця як в мережі Інтернет, так і поза її межами, включаючи персональні дані, які підприємець збирає за допомогою різноманітних каналів, таких як: веб-сайти, додатки, соціальні мережі тощо. Ця політика не поширюється на сайти, перехід на які здійснюється за допомогою гіперпосилань, розміщених на цьому веб-сайті.
 • Володільцем та розпорядником персональних даних є фізична особа-підприємець Бережний Валентин Анатолійович.

Джерела персональних даних

 • Ця політика стосується персональних даних, які підприємець отримує від користувача або про нього з наступних джерел:
 • веб-сайт, яким управляє підприємець під власними доменами/адресами URL;
 • електронна пошта, текстові та інші електронні повідомлення;
 • електронні реєстраційні форми або аналогічні форми, які підприємець збирає за допомогою електронної пошти або безпосереднього користування веб-сайтом www.vitaworld.com.ua;
 • сторонні агрегатори даних.

Збір та використання персональних даних

 • Підприємець збирає тільки ті персональні дані (наприклад, ім'я і прізвище користувача, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону тощо), які свідомо та добровільно надані користувачем як суб'єктом персональних даних в цілях використання сервісів веб-сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій політиці метою їх обробки.
 • При відвідуванні веб-сайту фіксуються всі входи в систему. Інші відомості по трафіку користувача не обробляються та не зберігаються.
 • Звертаємо увагу, що підприємець обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідної виключно для виконання запиту суб'єкта персональних даних. У будь-якому випадку, коли запитується необов'язкова до надання інформація, користувачу буде про це повідомлено в момент збору такої інформації. Підприємець не збирає будь-яку інформацію, щодо обробки якої законодавством встановлено певні вимоги, як то інформацію про расове або етнічне походження, про політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання у скоєнні злочину або засудження до кримінального покаранню, а також дані, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).
 • Підприємець збирає дані про статистику відвідування веб-сайту. Відомості можуть містити інформацію про з'єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на веб-сайті
 • Файли cookie, які можуть бути використані підприємцем, не можуть завдати шкоди пристроям користувача. Якщо користувач надає згоду на опрацювання своїх персональних даних, це автоматично дозволяє підприємцю використовувати файли cookie кожного разу, коли користувач користується веб-сайтом www.vitaworld.com.ua.

 

Обробка персональних даних

 • Обробка та зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів веб-сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатися в базі персональних даних або в окремій таблиці бази даних веб-сайту.

Мета збору, використання та обробки персональних даних

Підприємець використовує та здійснює обробку персональних даних з наступною метою:

 • адміністрування веб-сайту, забезпечення його оновлення і технічної підтримки;
 • створення облікового запису користувача, його реєстрації та ідентифікації;
 • для зв`язку з користувачем з метою реалізації товару, обробки платежів, проведення розрахункових операцій, створення і реалізації програм захисту користувачів, відправки розсилок поштою, електронною поштою, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлень про акції та інших новин підприємця;
 • оцінки та аналізу ринку, товарів, послуг та сервісів, які надаються підприємцем, а також задля покращення якості обслуговування, формування рейтингів, аналізу активності користувачів, здійснення пошуку за ключовими словами, управління трафіком на веб-сайті, аналізу і прогнозування уподобань, інтересів користувачів;
 • безпосередньої реалізації товарів, які замовляє користувач;
 • відправка повідомлень, які користувачі можуть запросити, електронною поштою;
 • розгляд запитів і скарг, залишених користувачами з приводу використання веб-сайту;
 • забезпечення безпеки веб-сайту і запобігання шахрайству;
 • будь-яких інших цілей в обсязі, достатньому для якісного надання послуг з  поставки товарів та   забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин.

Крім того, підприємець використовує персональні дані користувачів в маркетингових цілях відповідно до законодавства України. При використанні персональних даних для прямого маркетингу (комерційна розсилка і маркетингові повідомлення про нові товари та пропозиції, які, на думку підприємця, будуть цікаві користувачу), підприємець включає посилання, перейшовши за яким користувач може відмовитися від підписки на такі повідомлення в майбутньому.

 

Захист персональних даних

 • Підприємець забезпечує застосування всіх відповідних зобов`язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних, операційних та організаційних заходів  безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження, проте наголошує, що абсолютно безпечного та безпомилкового шляху передачі даних мережею Інтернет не існує.
 • Підприємець не несе відповідальності за функціонування серверів, постачальників послуги доступу до мережі Інтернет, роботу третіх осіб, з вини яких може бути неможливий чи обмежений доступ до веб-сайту, можливий витік інформації з вини третіх осіб, а також за розголошення даних, в т.ч. даних авторизації на веб-сайті підприємця, в прикладних програмних інтерфейсах та застосуваннях.
 • Користувач визнає, що у випадку його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх даних і даних з авторизації (пароль, логін) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і даних користувача. Підприємець не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

 

Взаємодія підприємця з третіми особами стосовно персональних даних

 • Підприємець не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб`єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій політиці.
 • Підприємець розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід`ємним змістом, в т.ч., особистих немайнових прав користувача, а тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми підприємцю.
 • На веб-сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході за посиланням на інші веб-сайти дія цієї політики на такі сайти поширюватися не буде.
 • Проте, підприємець може передавати інформацію, отриману від користувачів в рамках укладення договору купівлі-продажу третім особам в метою належного виконання своїх обов`язків за договором купівлі-продажу
 • У зв`язку з чим, підприємець рекомендує переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб-сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими можуть ідентифікувати користувача.

 

Умови доступу до персональних даних

 • Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданого власнику персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.
 • Користувач має право на отримання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних із персональними даними, за умови зазначення прізвища, імені та по батькові, місця проживання (місця перебування) та реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, встановлених законом .
 • Доступ користувача до даних про себе здійснюється безкоштовно.
 • Відстрочка доступу користувача до своїх персональних даних не допускається.
 • Відстрочка доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів.
 • Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.
  Рішення про відстрочення або відмову в доступі до персональних даних може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або через суд.

 

Обов`язки користувача

Користувач зобов`язаний, зокрема, але не обмежуючись:

 • не вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;
 • не надавати в користування свої персональні дані третім особам;
 • не здійснювати збирання, систематизацію, зберігання, обробку або поширення персональної інформації інших користувачів;
 • не намагатися одержати доступ до персональних даних інших користувачів будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору даних аутентифікації т ідентифікації.

Якщо користувач реєструється на веб-сайті підприємця, прикладних програмних інтерфейсах та застосуваннях від імені та в інтересах третіх осіб, то надаючи дану згоду користувач підтверджує те, що має достатній обсяг повноважень для вчинення таких дій, в т.ч. щодо надання від їх імені згоди на обробку персональних даних на викладених вище умовах як їх представник.          

 

Права користувача

Користувач має право, зокрема, але не виключно:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету та порядок їх обробки, місцезнаходження володільця чи розпорядника персональних даних аби дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • пред`являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред`являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв`язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

 

Строк зберігання персональних даних

 • Згода користувача на обробку персональних даних діє протягом невизначеного строку. Строк зберігання персональних даних не обмежений. Персональні дані користувачів обробляються у строк, не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення та мети, визначених цією політикою.
 • Після того, як суб'єкт персональних даних перестає бути користувачем веб-сайту шляхом видалення свого облікового запису на веб-сайті, його персональні дані також автоматично видаляються.
 • Інформація, розміщена на веб-сайті підприємця, охороняється чинним законодавством України, яке регулює право інтелектуальної власності.

 

Про зберігання cookie's

 • На цьому веб-сайті застосовуються файли cookie. З кожним відвідуванням веб-сайту підприємець може збирати інформацію, що стосується пристроїв, які використовують користувачі та мереж, до яких вони приєднуються, коли користуються суміжними сервісами. Це може включати наступну інформацію: IP-адреса, інформація для входу в обліковий запис, тип браузера, операційна система та платформа, інформація про відвідування користувача, в т.ч. маршрут переміщення за URL адресами на, через чи з веб-сайту, товари, які користувачі переглядали або шукали, помилки завантаження, довжина відвідування певних сторінок тощо. Підприємець збирає таку інформацію шляхом використання різних технологій, у тому числі  cookie.
 • Cookie – це невеликі текстові файли, які зберігаються на пристроях користувача під час відвідування веб-сайту www.vitaworld.com.ua. На веб-сайті можуть бути використані файли cookie для того, щоб зрозуміти, яка інформація цікавить користувача і запам`ятати його, якщо користувач знову скористається веб-сайтом.
 • Файли cookie, які можуть бути використані підприємцем, не можуть завдати шкоди пристроям користувача. Якщо користувач надає згоду на опрацювання своїх персональних даних, це автоматично дозволяє підприємцю використовувати файли cookie кожного разу, коли користувач користується веб-сайтом www.vitaworld.com.ua.

 

Зміни в політиці конфіденційності та захисту персональних даних

 • До цієї політики періодично та без попереднього повідомлення користувачів про таке можуть вноситися зміни та доповнення, в т.ч., при зміні вимог законодавства. Якщо підприємець змінить спосіб обробки персональних даних користувачів, він оновить цю політику.
 • Підприємець також залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до підходів щодо обробки даних та до цієї політики.
 • У випадку, якщо які-небудь положення цієї політики, пункти або їх частини, визнаються такими, що суперечать чинному законодавству України або такими, що є недійсними, це не впливає на інші положення цієї політики, вони залишаються повністю чинними та продовжують діяти в повній мірі, а будь-яке інше недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним, без подальших дій сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.
 • Термінологія, що використана в цій політиці, має таке ж значення, як і в публічній оферті, якщо не зазначене інше.
 • У випадку виникнення запитань щодо політики конфіденційності та захисту персональних даних, надіслання листів здійснюється на електронну пошту [email protected]

Згода користувача

 • Реєструючись на веб-сайті  www.vitaworld.com.ua, прикладних програмних інтерфейсах та застосуваннях, користувач підтверджує, що ознайомлений та погоджується з умовами цієї політики, зокрема, з метою обробки персональних даних,  зазначених у цій політиці, а також правами, наданими користувачам згідно з чинним законодавством України, та використанням персональних даних підприємцем, шляхом надання згоди – проставлення галочки у графі «Я даю згоду на обробку персональних даних та погоджуюсь з політикою конфіденційності».
 • Користувач не має право використовувати веб-сайт, якщо він не погоджується з умовами цієї політики.
 • Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яка була надана користувачем відповідно до цієї політики, або  в разі наявності будь-яких зауважень,  побажань або претензій щодо персональних даних, які обробляються підприємцем, користувачу необхідно надіслати заяву на електронну пошту [email protected]
 • Разом з тим, робота деяких можливостей веб-сайту, для яких необхідна наявність персональних даних користувача, може бути припинена з моменту їх видалення.
Back to Top